உடல்நலம்

INDIAN ECONOMICS (TM) ONLINE TEST - 09

 1. __________ பொருளாதார வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கிறது.

 • ஏற்றுமதி
 • இறக்குமதி
 • வாணிபம் () வர்த்தகம்
 • போக்குவரத்து

 2. பின்வரும் நாடுகள் சமதர்ம பொருளாதார முறையினைப் பின்பற்றுகின்றன.

 • சீனா, கியூபா, வியட்நாம், வடகொரியா
 • ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, பிரேசில்
 • ஐரோப்பா, ஐப்பான், ஆஸ்திரேலியா, சீனா
 • ஸ்ரீலங்கா, பாகிஸ்தான், பங்காளாதேஷ், கியூபா

83. இந்திய ரூபாயின் புதிய குறியீடு

 • £
 • $

84. கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருளியலில் LPG என்று குறிப்பிடுபவற்றுள் இல்லாதது

 • தனியார் மயமாதல்
 • தாராளமயமாதல்
 • பொதுமைப்படுத்துதல்
 • உலகமயமாதல்

5. கீழ்வருவனவற்றுள் எது பொதுநிதியின் உள்ளடக்கமாக இல்லை என்பதை குறிக்கவும்

 • பொதுச் செலவினங்கள்
 • நிதி நிர்வாகம்
 • காரணி விலை தீர்மானித்தல்
 • கூட்டாட்சி முறை

6. மிதமிஞ்சிய மக்கள்தொகைக்கான காரணம்

 • பிறப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம் அதிகரித்தல்
 • பிறப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம் குறைதல்
 • பிறப்பு வீதம் அதிகரித்து இறப்பு வீதம் குறைதல்
 • பிறப்பு வீதம் குறைந்து, இறப்பு வீதம் அதிகரித்தல்

7. _____________ தொழில் மிகக் குறைந்த முதலீடு கொண்டது.

 • பெருநிலை
 • சிறுநிலை
 • குடிமை
 • மத்திய நிலை

8. சுகாதாரப் பொதுவுடைமைஎன்பது உடல் நலம் மீதான செலவு

 • ஆயுட்காலத்தைப் பொறுத்திருத்தல்
 • மக்களின் தேவைக்கேற்ப அளிக்கப்பட வேண்டும்/ மக்கள் செலுத்து நிலைக்கு தகுந்தார் போல் அல்லாமல்
 • குழந்தைகளுக்கு மட்டும் அளிக்கப்படுதல்
 • வயதானவர்களுக்கு மட்டும் அளிக்கப்படுதல்

9. பின்வரும் இணையில் ஒருவர் பொருளாதாரத்தின் தந்தை மற்றவர் நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை எனப்படுவார். சரியான இணையை தேர்ந்தெடு.

 • ஆடம் ஸ்மித் - டேவிட் ரிக்கார்டோ
 • ஜெ.எம்.கெயின்ஸ் - டி.ஆர். மால்தஸ்
 • ஆடம் ஸ்மித் - அம்ரித்யா சென்
 • ஆடம் ஸ்மித் - ஜே.எம். கெயின்ஸ்

10. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளின் அடிப்படையில் எந்த வகையான வரவு-செலவுத் திட்டம் அமைந்துள்ளது என்று கண்டுபிடி.

 1. உபரி வரவுசெலவு திட்டம் எனப்படும்
 2. பற்றாக்குறை வரவுசெலவு திட்டம் என்றும் அழைக்கப்படும்
 3. இந்த வரவுசெலவு திட்டமே ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் சமநிலையை அடைய பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நவீன பொருளாதார வல்லுனர்கள் கருதுகின்றனர்.

 • வருவாய் வரவுசெலவுத் திட்டம்
 • சமநிலை வரவுசெலவுத் திட்டம்
 • பூஜ்ஜிய வரவு-செலவுத் திட்டம்
 • பயனற்ற வரவு-செலவுத் திட்டம்

0 Response to "INDIAN ECONOMICS (TM) ONLINE TEST - 09"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups