உடல்நலம்

PG TRB ZOOLOGY Study Materials – 10

01.    தற்சார்பு ஊட்டமுறையை ..............கொண்டது?

A.  உருளைப்புழு

B.  கஸ்க்யூட்டா

C.  யூக்ளினா

D.  பேன்

02.    கீழ்கண்ட விலங்குகளில் அனைத்துண்ணி எது?

A.  ஆடு

B.  காகம்

C.  சிங்கம்

D.  யானை

03.    பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம்?

A.  தமிழ்நாடு

B.  கேரளா

C.  கர்நாடகம்

D.  ஆந்திரப்பிரதேசம்

04.    தேனிலுள்ள ப்ரக்டோஸ் சர்க்கரையின் அளவு?

A.  31 சதவிகிதம்

B.  38 சதவிகிதம்

C.  28 சதவிகிதம்

D.  18 சதவிகிதம்

05.    தேனிலுள்ள சாம்பல்சத்தின் சதவீத இயைபு?

A.  30 சதவிகிதம்

B.  15 சதவிகிதம்

C.  5 சதவிகிதம்

D.  1 சதவிகிதம்

06.    தேனில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவு?

A.  11 சதவிகிதம்

B.  21 சதவிகிதம்

C.  31 சதவிகிதம்

D.  40 சதவிகிதம்

07.    1 கிலோகிராம் தேனில் எத்தனை கலோரி ஆற்றல் உள்ளது?

A.  3000

B.  3200

C.  2000

D.  1500

08.    .................... வகையான நோய்க்கு தேன் மருந்தாக பயன்படுகிறது?

A.  இரத்த சோகை

B.  தலைவலி

C.  வலிப்பு

D.  டெங்கு

09.    இராணித் தேனீயின் ஆயுட்காலம்?

A.  மூன்று மாதங்கள்

B.  பத்து மாதங்கள்

C.  இரண்டு மாதங்கள்

D.  மூன்று வாரங்கள்

10.     ...................... தேனீக்களின் உணவு?

A.  தேன்

B.  சிறுபூச்சிகள்

C.  இலை

D.  பூக்கள்

0 Response to "PG TRB ZOOLOGY Study Materials – 10"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups