உடல்நலம்

DEPARTMENTAL EXAM ( CODE 072 ) QUEASTION AND ANSWER - 21

1 ➤ மழலையர் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாதோருக்கான தகுதிகாண் பருவக்காலம்
The Member of Teaching and Non teaching staff of Nursery and Primary Schools shall be appointed on probation for a period of


2 ➤ உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளியின் ஊதியப் பட்டியலில் மேலொப்பமிடுபவர்
The Grant for a Primary School shall be drawn on a bill Countersigned by


3 ➤ ஆசிரியர் நல நிதிக் கணக்கினை பராமரிக்க உதவித் தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் வைத்திருக்க வேண்டிய பதிவேடுகள்
The Registers have to be maintained in Every Assistant Elementary Educational Offices Deals with TPF


4 ➤ ஒரு மாதத்தில் மாணவர்களின் சராசரி வருகை க்கு குறைவாக இருக்குமானால் அந்த ஆசிரியருக்கு மான்யம் வழங்கப்படமாட்டாது.
No Grant shall be calculated in a month for any teacher in a school, if the average total attendance for the month is less than ---- pupil.


5 ➤ குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் படி குற்றச் செயல்களின் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியவர்
The Competent authority for Prosecution of Offences Punishable under the RTE Act Regarding Elementary School is


6 ➤ பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவில் இடம் பெற வேண்டிய பெண் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை
The School Management Committee of a School Shall consist of Women Members at the Rate of


7 ➤ 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரையான குழந்தைகள் பயிலும் பள்ளிகள் அமைவதற்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அருகாமை தூரம்
The Limit of Neighborhood distance within which School shall be established for children in Classes 1 to 5


8 ➤ குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009 நடைமுறைக்கு வந்த நாள்
The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 came into force on


9 ➤ ஒரு ஆசிரியருக்கு குறைந்தது மாணவர்களின் சராசரி வருகை…...ஆக இருக்க வேண்டும்.
There shall ordinarily, be at least one teacher for every attendance…...pupils in average.


10 ➤ பள்ளி நிர்வாகக் குழுவானது குறைந்தது --- மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கூட வேண்டும்.
School management committee shall meet at least once in every months -----

0 Response to "DEPARTMENTAL EXAM ( CODE 072 ) QUEASTION AND ANSWER - 21"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups