உடல்நலம்

PG TRB HISTORY Study Materials – 03

01.      கிராமிய போரின் முடிவில் ஏற்பட்ட பாரிஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்

A)         பிஸ்மார்க்

B)          கரிபால்டி

C)          மாசினி

D)         கவுர்

02.      ஜெர்மனிய ஐக்கியத்திற்கு முடிவு கட்டிய இறுதி போர் இந்த இடத்தில் நடபெற்றது

A)         சடான்

B)          சடோவா

C)          புல்டாவா

D)         அல்ப்ஸ்

03.      சமயப்பொறை கட்டளை Edict of Toleration ஆணைகளை வெளியிட்டவர்

A)        2 ஜோசப்

B)          மகா பிரெடிக்

C)          14 ம் லூயி

D)         பீட்டர்

04.      1829 லண்டன் உடன்படிக்கை மூலம் விடுதலை அடைந்த நாடு

A)         கிரிஸ்

B)          பல்கேரியா

C)          ருமேனியா

D)         அல்பேனியா

05.      கிரிமியப்போரில் தோல்வி அடைந்த நாடு

A)         பிரான்ஸ்

B)          ரஷ்யா

C)          துருக்கி

D)         ஜெர்மனி

06.      ரஷ்ய சிதறலில் உடைந்த நாடுகள்

A)         7

B)          24

C)          14

D)         9

07.      பெர்லினை தலைமையிடமாக கொண்ட ஜெர்மனி

A)         மேற்கு ஜெர்மனி

B)          கிழக்கு ஜெர்மனி

C)          வடக்கு ஜெர்மனி

D)         ரைன் கூட்டமைப்பு

08.      கியூபா ஏவுகனை சிக்கலில் பங்கு கொண்ட ரஷ்ய அதிபர்

A)         ஸ்டாலின்

B)          ஸ்டாஸ்கி

C)          குருஷேவ்

D)         கோர்பசேவ்

09.      UNO வின் அங்கமான FAO வின் தலைமையிடம் எது

A)         ஜெனிவா

B)          வியன்னா

C)          ரோம்

D)         திஹேக்

10.      முத்து துறைமுகத்தை ஜப்பான் தாக்கியது

A)         டிசம்பர் 7, 940

B )        டிசம்பர் 7, 1941

C)          டிசம்பர் 31, 1940

D)         ஜனவரி 2, 1940

0 Response to "PG TRB HISTORY Study Materials – 03"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups