உடல்நலம்

DEPARTMENTAL EXAM ( CODE 065 ) QUEASTION AND ANSWER - 02

Inspection Authority of Higher secondary school | மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆண்டாய்வு அலுவலர் (Dec 2020)

(A) CEO

(B) DEO

(C) JD

(D) DIRECTOR

What is the minimum educational Qualification to work as lecturer in teacher Education Institutes | ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனத்தில் விரிவுரையாளர் நியமனத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச ஆசிரியர் கல்வித் தகுதி? (Dec 2020)

(A) M.A./M.Sc. and B.Ed.

(B) M.A./M.Sc./B.Ed. and M.Ed

(C) M.A./M.Sc. and Diploma in Teacher Education

(D) M.A./M.Sc.

Implementation of All in one device' scheme is based on | All in one device திட்டம் எந்த மாதிரியின் அடிப்படையில் உள்ளது? (Dec 2020)

(A) Boot Model

(B) Root Model

(C) Shoot Model

(D) Foot Model

Age limit to Teacher's recruitment? | ஆசிரியர் நியமனத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வயது வரம்பு? (Dec 2020)

(A) 28

(B) 30

(C) 35

(D) 57

How should Communal Roster be followed to appoint post graduate teacher in non-minority higher secondary school? | சிறுபான்மையற்ற மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மேல்நிலைப் பிரிவில் முதுகலை ஆசிரியர் நியமனத்திற்கு கீழ்க்கண்டவாறு இனச் சுழற்சி முறை பின்பற்றப்பட வேண்டும் (Dec 2020)

(A) Common roster for all the subject-அனைத்துப் பாடத்திற்கும் ஒரே இன சுழற்சி முறை

(B) Separate roster for every subject -ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் தனித்தனி இனச்சுழற்சி முறை

(C) No need to follow the roster- இனச்சுழற்சி முறை பின்பற்ற வேண்டியதில்லை

(D) All the above incorrect -மேலே கண்ட அனைத்தும் தவறானது

How many years of teaching service are fixed to appoint Head masters in High school? | உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் நியமனத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியர் பணிக்காலம் (Teaching Service) (Dec 2020)

(A) 5 Years

(B) 3 Years

(C) 4 Years

(D) 6 Years

Who fix staff strength in government Higher Secondary School every year | அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆண்டுதோறும் பணியாளர் நிர்ணயம் செய்து ஆணை வழங்கும் அலுவலர் (Dec 2020)

(A) CEO

(B) DEO

(C) JD

(D) Auditing Officer

Special fees amount maintained in High/Higher Secondary School under the follow head below | உயர் /மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் சிறப்புக்கட்டண நிதியில் (Special fees) கீழ்க்கண்ட தலைப்பில் தொகை நிர்வாகிக்கப்படுகிறது? (Dec 2020)

(A) Amenity (வசதிக்கட்டணம்) - JRC - Medical inspection - scout

(B) Amenity (வசதிக்கட்டணம்) - JRC -Medical inspection-NSS

(C) Amenity (வசதிக்கட்டணம்) - JRC-Science Lab-Library

(D) AVE-Literary-NCC-JRC

How many school are selected for the Pilot project from the year 2018-19 to complement the vocational education at the secondary level? | 2018-19 ம் ஆண்டிலிருந்து இடைநிலைக் கல்வி அளவில் தொழிற்கல்வி முறை செயல்படுத்த முன்னோடித் திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை? (Dec 2020)

(A) 57

(B) 67

(C) 72

(D) 82

CCE is abbreviation of | CCE என்பதன் விரிவாக்கம் (Dec 2020)

(A) Comprehensive and Continuous Evaluation

(B) Continuous and Comprehensive Evaluation

(C) Comprehensive and Compulsory Evaluation

(D) Compulsory and Comprehensive Evaluation

0 Response to "DEPARTMENTAL EXAM ( CODE 065 ) QUEASTION AND ANSWER - 02"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups